карьерийн үйлдвэрлэлийн төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийн загвар