бөмбөг тээрмийн тоног төхөөрөмжийг боловсруулахад зардлыг тооцоолох