ил уурхайн тоног төхөөрөмжийн нийтлэг урсгал диаграмын тэмдэглэгээ