энэтхэгийн ган бөмбөлөгт бөмбөг үйлдвэрлэгчдийн нийлүүлэлт