нүүрсний нунтаглагчийн өнөөгийн амьдралыг дээшлүүлэх