уул уурхайн үйлдвэрлэлийн зориулалт бүхий залхууруулагчид