голын уурхайн цементийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж