нүүрс боловсруулах бэлтгэх техникийн техникийн үзүүлэлтүүд