өмнөд африк дахь уурхайн жижиг төслийн тоног төхөөрөмжийг эхлүүлэх