голын материалын бутлах үйлдвэрийг европт байрладаг