хөлөг онгоцны барилга угсралтын ажилд хэрэглэгддэг тоног төхөөрөмж