уул уурхай эхлэхэд хэр их мөнгө зарцуулах хэрэгтэй вэ