бага оврын бөмбөг үйлдвэрлэхэд хэр их үнэтэй байдаг вэ