чулуун тэвш тээвэрлэх ачааны тэрэгний ачаа тээвэрлэлт хийх