гурвалжин аргаар олборлолт хийхэд шаардагдах нөөцийн тооцоо