шохойн чулууны үндсэн үйлдвэрлэлийн бүрэлдэхүүн хэсэг