олборлолтын үйлдвэрт бөмбөг үйлдвэрлэх зардлын тооцоо