төмрийн хүдрийн ширхэгийн хэмжээг үрэлийн чанар дээр үзүүлэх нөлөө