нүүрсний уурхайн бүс шугамын систем хэрхэн ажилладаг талаар