эрчим хүчний хэмнэлттэй аж үйлдвэрийн бөмбөг үйлдвэрлэх