боржингийн карьерын бизнес төлөвлөгөөний дүн шинжилгээ