тэсэлгээний зууханд төмрийн хүдрийн овоолго ба эсрэг хий