зэс боловсруулах үйлдвэрийг хэрхэн боловсруулах вэ