уул уурхайн тоног төхөөрөмж биднийг нэг өсөн нэмэгдэнэ