нүүрсээр ажилладаг дулааны цахилгаан станцын бутлагчийн үндсэн хэрэглээ