боржингийн баяжуулах үйлдвэрийн зохион байгуулалтын бүдүүвч