соронзон бөмбөрийн тусгаарлагч үйлдвэрлэх удирдамж