газрын тос хийн олборлолтын тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал