нүүрсний олборлолтоос үүсэх тоног төхөөрөмж энэтхэг