нүүрс боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн талаар тэмдэглэл хөтлөх