египетэд үйл ажиллагаа явуулдаг элэгний компаниудын уул уурхайн тоног төхөөрөмж