эргийн наран шарлагын газар хүнд ашигт малтмалын орд газар