тээрэмдэх үйлдвэрт үйлдвэрлэлийн зардлыг бууруулах