зуух түүхий эдийг 33 эргэдэг зуухны дотор юу болдог